Privacy Statement

TASTY KOKOS hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

TASTY KOKOS is onderdeel van HollandMarket ingeschreven onder handelsregisternummer 6784453 en is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw TASTY KOKOS account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt TASTY KOKOS persoonsgegevens?

TASTY KOKOS verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met TASTY KOKOS. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst;
  • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
  • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
  • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
  • inlogt op uw TASTY KOKOS account of via social media;
  • bij of voor ons werkzaam bent;
  • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
  • een zakelijke relatie heeft met TASTY KOKOS;
  • uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met TASTY KOKOS kan plaatsvinden via:

 • telefoon;
  • schriftelijke correspondentie;
  • het contactformulier op TASTY KOKOS.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de TASTY KOKOS informatie;
  • per e-mail;
  • het registratieformulier om onze e-mail nieuwsbrieven aan te vragen;
  • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Welke persoonsgegevens verzamelt TASTY KOKOS?

TASTY KOKOS verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij TASTY KOKOS bestelt);
  • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.Tasty Kokos.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt TASTY KOKOS persoonsgegevens?

TASTY KOKOS verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

TASTY KOKOS verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van TASTY KOKOS. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat TASTY KOKOS haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan TASTY KOKOS persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt TASTY KOKOS persoonsgegevens?

TASTY KOKOS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen TASTY KOKOS en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
  • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
  • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
  • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
  • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert TASTY KOKOS beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

TASTY KOKOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens NIET aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer TASTY KOKOS hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals TASTY KOKOS hen voorschrijft. TASTY KOKOS verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookieverklaring

TASTY KOKOS maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert.

Beveiliging

TASTY KOKOS hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. TASTY KOKOS neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. TASTY KOKOS neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van TASTY KOKOS via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

TASTY KOKOS via e-mail info(at)tastykokos.nl

TASTY KOKOS streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop TASTY KOKOS met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via  e-mail adres: info(at)tastykokos.nl

Wijzigingen privacy statement

TASTY KOKOS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.tastykokos.nl/privacy.